O Festivalu 2016

Szanowni Państwo, 
witamy w Dolinie Pałaców

Piotr Napierała

Po raz piaty mam przyjemność zaprosić miłośników sztuki na Festival dell’Arte do Doliny Pałaców i Ogrodów. V edycja festiwalu to już mały jubileusz. Jeszcze bardzo skromny, można by powiedzieć „ przedszkolny” ale nawet najstarsze i najbardziej uznane wydarzenia kulturalne musiały taki jubileusz w swojej historii odnotować. Każde artystyczne wydarzenie cykliczne ma sens tylko wówczas, gdy  znajduje gości, widzów, odbiorców, a gdy ich ilość z roku na rok się powiększa, gdy do tych stałych gości festiwalowych dołączają nowi, to dla organizatorów największa satysfakcja i motywacja alby organizować kolejne edycje. Tak się rodzą najważniejsze festiwale artystyczne. Mamy nadzieje, że i my podążamy w kierunku zbudowania wydarzenia, które zagości na wiele lat u podnóża Karkonoszy.

Ideą przewodnią festiwalu jest łączenie różnych gatunków sztuki i ich prezentacja w historycznych obiektach niezwykłego regionu, który dziś nazywamy Doliną Pałaców i Ogrodów. Szczególnie w okresie romantyzmu obszar ten zyskał uznanie i sławę wśród podróżników i artystów. Malownicze krajobrazy, wspaniałe budowle wznoszone w minionych stuleciach, otoczone często rozległymi parkami i ogrodami stanowiły inspirację dla malarzy, poetów, muzyków. Przybywali licznie na zaproszenie znakomitych mieszkańców i rezydentów. Najświetniejsze arystokratyczne rody Europy miały tu bowiem swoje siedziby. Pałace i dwory Kotliny Jeleniogórskiej, zniszczone i zdegradowane o okresie powojennym od kilkunastu lat są troskliwie przywracane do stanu dawnej świetności. Ten materialny kostium dawnych królewskich i książęcych rezydencji chcemy ubogacić dodatkowym wrażeniami artystycznymi: koncertami, spektaklami teatralnymi, wystawami malarskimi i rzeźbiarskimi, spotkaniami z artystami, uczestnictwem w dyskusjach o sztuce i zabytkach. Znakomici muzycy, malarze, rzeźbiarze, fotograficy, poeci, pisarze reprezentujący najwyższy kunszt artystyczny  i różnorodne dziedziny sztuki będą z nami w tym wyjątkowym czasie w  sierpniu.”

Piotr Napierała
Prezes Zarządu Fundacji


Szanowni Państwo,

Michał Maciaszczyk

„Gdzie jest człowiek, tam jest i sztuka”. Cytując wielkiego artystę Stanisława Witkiewicza pragnę przywitać wszystkich Gości piątej edycji Festival dell’Arte w Dolinie Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej.

Podczas poprzednich edycji Festival dell’Arte konsekwentnie powtarzałem, iż festiwal ten tworzą ludzie dla ludzi. Element ludzki w sztuce jest jego nieodzowną częścią zarówno w procesie tworzenia, jak i późniejszym – odbierania i określania sztuki dla każdego z nas z osobna. Ten osobisty kontakt z dziełami oraz ich twórcami pozwala nam poznać lepiej otaczający nas świat i uczyć się każdego dnia siebie samego, w tym jak postrzegamy i odbieramy wszystko to, co w sposób czasami zupełnie świadomy i zamierzony, a z drugiej strony również i absolutnie niezauważalnie tajemniczy i wkradający się w naszą świadomość , doskonali naszą percepcję sztuki. 

Naszkicowana ręką kreska, kolory, kształty, słowa, muzyczne frazy, zdają się przemawiać do nas swym uniwersalnym językiem emocji. Radość, łzy wzruszenia, zaduma – wszystko to, pragniemy przeżywać z Państwem wspólnie wraz z artystami w ramach już piątej edycji  naszego festiwalu. Zachęcam Państwa do odwiedzania wszystkich festiwalowych koncertów, wystaw, spektakli, które dzięki Państwa udziałowi nabiorą tej jedynej i niepowtarzalnej atmosfery radosnego święta, podczas którego wszyscy jego uczestnicy stają się prawdziwymi twórcami dzieła zawsze wyjątkowego ponieważ „Tempus nostrum est – Czas należy do nas”.

Jednocześnie chciałbym serdecznie podziękować wszystkim Mecenasom i Współtwórcom Festival dell’Arte, wspaniałym Artystom i cudownej Publiczności za wsparcie i udział w  naszym  festiwalu.


Michał Maciaszczyk
Dyrektor Artystyczny

Muzyka nieba nad Wojanowem

Jacek Cygan

Słońce dawnymi dźwięczy tony
W braterskich sfer złączony śpiew,
A bieg swej drogi wyznaczony
Spełnia jak chyży gromu gniew.
                    J.W. Goethe, „Faust”

 W prologu „Fausta”, w Hymnie Archaniołów, Goethe przekazuje wizję słońca, które razem z innymi planetami krążącymi po sferach niebieskich, wywołuje tak zwaną m u z y  k ę   n i e b a. Historycy literatury piszą, że ta słynna „muzyka nieba” to wpływy Jakuba Boehme, biednego szewca, który mieszkał niedaleko  stąd, w Göerlitz, a który uznany został przez Hegla za pierwszego niemieckiego filozofa. Tamże, dzisiaj po stronie polskiej, w Zgorzelcu można zwiedzać Dom Jakuba Boehme, który był jego domem w latach 1590 – 1610.

Dlaczego o tym piszę? Jakub Boehme przybył do Göerlitz z Czech. Wśród naukowców trwają dysputy, kim naprawdę był – Czechem, Niemcem, Polakiem? A może to po prostu Ślązak, Łużyczanin, uchodźca? Jakub Boehme łączył te trzy wątki – czeski, niemiecki i polski, tak jak przez wieki połączyła je historia. Dolina Ogrodów i Pałaców leżąca w takim polsko-niemiecko-czeskim trójkącie łączy i spaja tradycje tych trzech obszarów, na których ktoś kiedyś  chciał stworzyć raj utracony, namiastkę idealnej arkadii. A stworzył Śląskie

To dlatego w Bukowcu w słynnej Herbaciarni bywał Goethe, to dlatego dzisiaj w okolicznych pałacach, zamkach i ogrodach artyści z całego świata, a pośród nich także niemieccy, polscy i czescy, ożywiają co roku Festiwal dell’ ARTE. Bo, jak uczy przeszłość, ta ziemia przygarniała zawsze filozofów, poetów i  kompozytorów. Artystów, którzy po swojemu, w znany tylko sobie sposób, uruchamiali ową słynną  m u z y k ę   n i e b a! I czynią to dzisiaj budując nową – starą europejską tradycję. A my po kolejnych koncertach, wernisażach, ucztach literackich / i nie tylko /, wdychając nocne powietrze, popatrzmy w gwiazdy, takie same przecież jak te, pod którym stali: Jakub Boehme, Johan Wolfgang Goethe, Gerhart Hauptmann i księżna Fryderyka von Reden. Ale także Ewa Lipska, Urszula Kozioł, Zbigniew Namysłowski czy Stanisław Soyka. I wsłuchajmy się w „muzykę nieba”. Szczęśliwi, że słyszymy ciszę.

Jacek Cygan