Festival dell Arte 2013

Szanowni Państwo,
witamy w Dolinie Pałaców i Ogrodów


Piotr Napierała Prezes Zarządu Fundacji

Piotr Napierała
Kotlina  Jeleniogórska już pod koniec XVIII w. zyskała miano  miejsca wyjątkowego, romantycznego ideału, arkadii.  Nie tylko malownicze krajobrazy Karkonoszy i Rudaw Janowickich ale również wspaniałe budowle pałacowe, parkowe, sakralne czy zabudowy regionalnej przyciągały podróżników i artystów z całej Europy.  Królowie i książęta, ministrowie i generałowie rządu pruskiego, najświetniejsze europejskie  rody arystokratyczne poszukiwały tu letnich rezydencji i siedzib rodowych. Pałace i dwory zyskiwały nie tylko nowych właścicieli ale również nowe kostiumy i otoczenie. Przebudowywano renesansowe i barokowe pałace w stylu klasycystycznym czy neogotyckim, majątki ziemskie przekształcano w rozległe parki krajobrazowe, do rezydencji zapraszano artystów. Tak rodziła się romantyczna wizja Śląskiego Elizjum.

Okres drugiej połowy XX w., zapoczątkowany wielkim exodusem  mieszkańców, przyniósł zapomnienie o minionych tradycjach i wartościach tego obszaru. Trudny okres powojenny nie sprzyjał ciągłości kulturowej. Niedoceniane i nierozumiane dziedzictwo ulegało degradacji. Dziś po kilkudziesięciu latach zaniedbań w Kotlinie Jeleniogórskiej przewracany jest  niezwykły krajobraz kulturowy. Zaniedbane i zdewastowane zabytki odzyskują dawny blask. Dolina Pałaców i Ogrodów staje się najważniejszą marką turystyczną Dolnego Śląska. Romantyczne założenia pałacowo - parkowe zostały wpisane przez Prezydenta Rzeczpospolitej na prestiżową Listę Pomników Historii. 

Ale powrót tradycji artystycznych, nie może odbywać się w oderwaniu od niezwykłego dziedzictwa architektonicznego. Tak jak przed wiekami poeci, muzycy, malarze, poeci gościli w rezydencjach arystokratów pruskich, polskich, niderlandzkich czy austriackich tak i teraz dawne kolebki życia kulturalnego powinny promieniować podobnymi ideami.
 

Szanowni Państwo,
witamy w Sztuk

Michał Maciaszczyk Dyrektor Artystyczny

Z ogromną radością witam Szanownych Państwa na drugiej edycji Festival dell`Arte! Założeniem Festiwalu, jako interdyscyplinarnej platformy, jest komunikowanie się artystów wszelakiego powołania z publicznością. Dlatego tworząc program tegorocznej edycji festiwalu zaprosiłem do udziału w nim znanych już Państwu artystów, jednakże w bardzo zmienionych konfiguracjach wzbogaconych o nowe, fantastyczne Nazwiska. Wiele z tych artystycznych pomysłów narodziło się dzięki poprzedniej edycji naszego święta sztuki, co utwierdziło mnie w przekonaniu o słuszności tej unikatowej formuły, która pozwala na prawdziwie żywą sztukę skierowaną do aktywnej i spragnionej kontaktu z nią publiczności.

Opierając Festival dell’Arte na znanych już Państwu cokołach muzyczno, poetycko, malarsko, rzeźbiarskich mam nadzieję powitać w Pałacu Wojanów gości znanych (a było ich podczas pierwszej edycji 12 tysięcy), jak również zupełnie nowych, którzy zapewne pomogą Nam wykreować atmosferę szczególnej admiracji sztuki, bez patosu, za to z niekłamaną przyjemnością i szczerością.

Zachęcam do wnikliwego przestudiowania programu festiwalu, w którym na pewno znajdą Państwo coś dla siebie! Podczas kilku dni będziemy mieli bowiem okazję usłyszeć muzykę wszelkiego gatunku,  wsłuchać się w poezję w wydaniu starodawnym i współczesnym, a także nasycić oczy widokiem dzieł sztuki podczas licznych wystaw artystycznych. A wszystko to w unikatowych wnętrzach przepięknego Pałacu Wojanów w samym sercu Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej.

Marząc o drugiej edycji i zdając sobie sprawę z sukcesu, jaki Festiwal odniósł w roku ubiegłym, nigdy nie myślałem, iż przygotowując program i logistykę Festival dell`Arte 2013 napotkamy na tak wiele przeciwności związanych z pozyskiwaniem mecenasów tej imprezy. Tym bardziej dziękuję wszystkim Tym, którzy zdecydowali się poprzeć Festival dell`Arte, a wszystkich innych zapraszam na tegoroczny Festival i wspieranie go w roku przyszłym! Kultura to najlepsza wizytówka!

Pragnę również podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w powstanie tego wydarzenia! Mimo wszelkich przeciwieństw i dzięki wierze w idee Festival dell`Arte, będziemy mogli znowu cieszyć się wspólnie sztuką!